Upplåtelseavtal

Hej,

Då det är både en förenings stadgar och en lägenhets upplåtelseavtal som styr över ansvarsfördelningen mellan förening och medlem rörande underhåll och reparationer, är det tillåtet för en bostadsrättsinnehavare att få tillgång till samtliga uppgifter från dennes lägenhets upplåtelseavtal för att själv kunna se om exempelvis mark ingick i upplåtelsen av lägenheten, eller inte?
Stadgarna finns ju tillgängliga för i princip de flesta föreningar genom en enkelsökning på internet, men inte upplåtelseavtalen.

/Dennis
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej!

  Vi tog även denna fråga vidare till juristerna och svaret lyder;

  "Föreningen är skyldig att hålla en lägenhetsförteckning och en bostadsrättshavare har rätt att få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin egen lägenheten. Avgörande för innehållet blir det upplåtelseavtal som träffats mellan föreningen och bostadsrättshavaren samt ändringar som ska antecknas där.

  I 9 kap. 10 § bostadsrättslagen står följande:
  Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange
  1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,
  2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
  3. bostadsrättshavarens namn, samt
  4. insatsen för bostadsrätten.
  Uppgifterna skall genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts med bostadsrätt.

  Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts eller ändras någon uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas. Vid överlåtelse av bostadsrätt skall en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen på lämpligt sätt.

  Jag skulle säga att du har rätt att begära att få se upplåtelseavtalet för bostadsrätten då den rör din lägenhet och utgör ett avtal mellan föreningen och innehavaren av bostadsrätten. Dock torde det räcka med utdrag ur lägenhetsförteckningen eftersom uppgifterna ska speglas där."

  (Se ​Jag vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret/lägenhetsutdrag, kan ni hjälpa mig?​​​ för information om hur ett sådant fås)

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
  Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.