Vad är en lekmannarevisor?

SBC kundtjänst
Visa bästa svaret

Kommentarer

  • En lekmannarevisor är en vanlig medlem som bor i föreningen. Han eller hon får inte ha någon nära koppling till styrelsen och absolut inte själv sitta i styrelsen. Lekmannarevisorns uppgift är vanligen att komplettera den externa revisorns, yrkesrevisorns, granskning. Vanligen läser även lekmannarevisorn protokollen och har sedan kännedom om vad som blivit förverkligat av styrelsens beslutade åtgärder. Lekmannarevisorn skriver under revisionsberättelsen tillsammans med den externa revisorn.
    SBC Kundtjänst
    Bästa svaret

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.