Till senaste kommentaren

Valberedning, svårt hitta kandidater

Hej,

Jag är med i valberedningen inför stundande årsmöte. Hela nuvarande styrelsen har meddelat att de av olika skäl inte vill fortsätta med styrelsearbetet nästa år.

Vi i valberedningen har svårt att få kandidater att ställa upp, och undrar hur vi bäst bör hantera situationen om vi inte får ihop minst tre kandidater (minimum tre i styrelsen enligt stadgarna).

Innebär en sådan situation att vi i valberedningen ska avgå i förtid? Bör man utlysa en extrastämma och/eller skjuta på den ordinarie stämman tills kandidater finns framme?

Tack, MVH

Kommentarer

 • Hej Gunnar, tack för din fråga!

  Bostadsrättsföreningens styrelse ska bestå av minst tre
  ledamöter. Bolagsverket bevakar att bostadsrättsföreningen har en behörig
  styrelse registrerad. Om den inte har det kan den riskera tvångslikvidation,
  det vill säga att Bolagsverket beslutar att avsluta föreningen. Mot den
  bakgrunden ligger det i medlemmarnas intresse att kandidera till styrelsen.


  Bostadsrättsföreningens styrelseledamöter och suppleanter måste avse/planera
  att delta i bostadsrättföreningens verksamhet. Det är förbjudet med
  "målvakter" som bara formellt är utsedda. I en sådan situation kan
  valberedningen t.ex. föreslå att föreningen väljer en extern ledamot, om det
  finns stöd för det i stadgarna.

  En styrelse som väljs kan dessutom ta god hjälp
  av professionell sakkunskap genom att anlita förvaltare, jurist osv. i frågor
  de själva saknar kompetens hos t.ex. SBC.

  En uppskjuten stämma löser inte
  problemet och nuvarande styrelse är bara vald under sin mandatperiod. Styrelsen
  kan dessutom när som helst under året välja att avgå. Det är viktigt att
  föreningens medlemmar förstår allvaret i situationen och är beredda att
  gemensamt ta ansvar för föreningen.

  Ha det så bra!

  SBC Kundtjänst
 • Hej Therese,

  Tack för ditt svar. Jag tolkar det som att även i det fall vi inte skulle få ihop tre kandidater, så är smidigaste vägen framåt att gå vidare med ordinarie stämma som vanligt, och då rapportera att vi inte lyckats hitta kandidater. Så får stämman lösa situationen där och då.

  Med detta sagt, så tror jag nog att det löser sig ändå och att vi kommer att kunna föreslå minst tre (mindre entusiastiska) kandidater som kan sköta styrelsearbetet under året.
 • Måste det stå i stadgarna om valet av styrelseledamöter ska anges med varvade mandatperioder, eller kan det beslutas på konstituerande styrelsemöte förutsatt att det angetts i dokumentet som valberedningen lagt fram inför stämman.
 • Hej Nils Erik och tack för din fråga!

  Detta var något jag fick kontrollera med våra jurister, och svaret blev då

  "Enligt 9 kap. 5 § p. 8 i bostadsrättslagen står det reglerat vad som ska framgå av stadgarna.
  Därav följer att "antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag" ska framgå i stadgarna.

  Av 7 kap. 12 § lag om ekonomiska föreningar framgår att "En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som har bestämts i stadgarna. Mandattiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och ska bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma där det hålls styrelseval."

  Alla styrelseledamöterna behöver inte väljas för samma tid. Om mandattiden är t.ex. två eller tre år, kan styrelsen förnyas successivt genom val av hälften eller en tredjedel varje år. På så vis kan viss kontinuitet upprätthållas.

  Det beror alltså på vad som står i era stadgar och det är föreningsstämman som beslutar om mandattid (så länge det ryms inom stadgarna). Styrelsen kan inte själva besluta detta även om valberedningen lagt fram förslaget."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.