Till senaste kommentaren

Vem har rätt att närvara på styrelsemöten förutom styrelseledamöterna?

SBC kundtjänst
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Även annan person än styrelseledamot och revisor kan delta på styrelsemötet i sin helhet eller i någon speciell fråga. Det är viktigt att veta att dessa personer inte har någon tystnadsplikt och det kan, om det är en känslig fråga som avhandlas, ibland krävs att den personen får skriva på en sekretessförbindelse.
  SBC Kundtjänst
 • Har hyresrättsinnehavare rätt att deltaga i bostadsrätts möte,
  T ex årsstämma?
 • Hej Claes och tack för frågan!

  Jag har tagit din fråga vidare till våra jurister och återkommer med svar så fort jag fått det.

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Hej!

  Nu har jag fått ett svar och det är att varken hyresgäst eller medlem (som inte är
  ledamot eller suppleant i styrelsen) har rätt att närvara vid styrelsemöte, om
  inte styrelsen beslutar annat. Styrelsen har en vårdplikt som innebär att
  uppgifter som kan skada föreningen eller annan medlem inte får spridas utanför
  styrelsen. Vid föreningsstämma äger endast medlemmar rätt att delta.
  Utomstående får delta om stämman så beslutar.

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Hej,

  Gäller det att medlemmar andra än styrelsemedlemmar kan tillåtas närvara även vid det konstituerande mötet när en styrelse har valts? Är det den avgående styrelsen som måste godkänna detta i sådant fall?

  Vänliga hälsningar,
 • Hej Kristoffer!

  Tack för frågan!

  Vi tog den vidare till juridikavdelningen och här kommer ett svar från en av våra jurister;

  "Styrelsemöten och protokoll är inte offentliga med mindre än att styrelsen beslutar om det. Medlemmar har ingen rätt att närvara, men får närvara om styrelsen beslutar om det."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Ni Hej!
  Så man kan inte sitta med vid styrelsemöte även om det är jag själv som drivet ett skadeärende för åtgärd inom gruppen ( jag inkluderad) men att styrelsen skall väcka anmälan till kommunen i ärendet. Jag har många som har samma åsikt som jag men har inte själva orkat/kommit till skott i frågan.
  Det är ju medlemmarna som skapar styrelsen. De skall bevaka våra önskemål.
  Finns det ingen offentlighetsprincipen i detta? Man har väl tystnadsplikt när man sitter med vid mötet eller kan man skriva under en sådan handling så kommer det inte att bli några problem.
  Att sitta med skapar ju rätt argument/kunskap och tyngd i ärendet innan
  anmälan skickas in.
  Vänligen,
  Erik
  Erik
 • Hej Erik och tack för frågan!

  Som det står i svaren ovan så har du ingen rätt att kräva att vara med på styrelsemöten, men styrelsen kan låta dig vara med.
  Som ej medlem i styrelsen har du ej tystnadsplikt, men ett avtal kan skrivas om tystnadsplikt om det är känslig information som behandlas på mötet.

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Hej,
  För att valberedningen ska kunna göra ett gott arbete och föreslå lämpliga kandidater till styrelsen anser jag att det är viktigt att valberedningen får möjlighet att delta på styrelsemöten och följa styrelsens arbete.
  Från svaren ovan uppfattar jag det som att det inte finns något formellt hinder för valberedningens representant att delta om styrelsen godkänner detta.
  Kan årsstämman ålägga styrelsen att bjuda in valberedningens representant?

  Babak
 • Hej Babak och tack för din fråga!

  Vi beklagar den förlängda svarstiden för dessa frågor.

  Så här svarade en jurist på frågan;

  "Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Stämman kan således ge styrelsen direktiv i vissa frågor som rör styrelsens förvaltning. Styrelsen har en skyldighet att agera efter stämmans beslut, men har även en skyldighet att tillse sin lojalitets- och tystnadsplikt och värna om medlemmarnas intressen. En bedömning av om en utomstående ska få delta vid styrelsemötet bör således ske i det enskilda fallet."


  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.