Till senaste kommentaren

Vem kan vara ordförande vid årsstämma?

SBC kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Det är stämman som väljer ordförande. Det kan vara vem som helst som får stämmans förtroende. Det finns möjlighet att anlita en extern ordförande på stämman. Ordföranden ska vara neutral och objektiv och därför vill många föreningar anlita någon annan än styrelsens ordförande.

  Styrelsen beställer uppdraget och stämman beslutar om ordföranden ska väljas. SBCs jurister sitter ofta ordförande på föreningsstämmor. Dels säkerställs att besluten blir giltiga enligt de formella reglerna och dels kan föreningen dra nytta av den juridiska sakkunskapen om det uppstår frågor som kräver juridisk expertis. Det är särskilt uppskattat i föreningar som ska besluta i frågor där stor oenighet råder bland medlemmarna.
  SBC Kundtjänst
 • Hur långt i förväg informerar valberedning om vem som väljs till ordförande till stämman?
  Lucia
 • Hej Lucia och tack för din fråga!

  Detta är svaret vi fick då vi tog frågan vidare till en jurist;

  "Lagen säger ingenting om valberedning. Vad som gäller för er valberedning bör framgå av stadgarna. Det är inte valberedningen som väljer styrelse utan stämman. Valberedningens funktion är att förbereda förslag som stämman kan rösta om, för att underlätta beslutsfattandet på föreningsstämman. Men det finns inget som hindrar annan medlem att nominera eller kandidera på stämman. Normalt sett brukar valberedningens förslag presenteras i samband med kallelsen till stämman."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.