Till senaste kommentaren

Vem ska betala återställandet av ytskiktet, och extraförbrukningen av el?

Hej, ett läckage i avloppet hos grannen ovanför gjorde att stammar och balkar innanför min vägg vattenskadades. För att åtgärda vattenskadan blev man tvungen att riva väggen hos mig. På grund av åldersavdrag vill försäkringsbolaget bara betala 20 procent av kostnaderna för att återställa väggen. Styrelsen menar nu att det är jag så som får stå för kostnaderna att få väggen återställd eftersom ytskikten ligger på medlemmens ansvar och inte föreningens, enligt stadgarna. Jag menar att jag tillät att min vägg revs för att kunna komma åt att åtgärda något som är föreningens ansvar och att föreningen då ska stå för kostnaderna att återställa ytskiktet. Man ställde också hos mig in en maskin som blåste het luft för att torka vattenskadan i 15 dagar. Den gick på min hushållsel och det gjorde att jag fick en elräkning som var cirka fyra gånger högre än normalt. Visst måste väl föreningen ersätta mig för den här utgiften, även om inte försäkringen täcker hela extraavgiften?

Kommentarer

 • Hej Roger och tack för din fråga!

  Jag har tagit frågan vidare för att se om kollegorna hos juridikavdelningen kan svara på den. Jag återkopplar här så snart jag fått svar.

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Jag fick nu svar av kollegan. Jag kopierar in svaret här;

  "
  Hej!


  Stadgarna i er förening reglerar vad medlemmen ansvarar för (det är också ett kostnadsansvar) och vad föreningen ansvarar för. Det är bara när ena parten orsakat en skada genom vårdslöshet inom den andra partens underhållsansvar som den skadevållande parten ska svara för reparationerna. I det här fallet låter det inte som att det är föreningen, utan en granne till dig, som orsakat skadan. Huruvida skadan har orsakats genom vårdslöshet är oklart. Om grannen orsakat skadan genom vårdslöshet ska hen ersätta dig för ytskikt m.m. inom din lägenhet och föreningen vad gäller stommaterialet enligt den allmänna skadeståndsrättens regler. I ditt fall bedömer vi utifrån given information att du ska stå kostnaden för ytskikt m.m. (eventuellt kräva grannen på ansvar) och föreningen ska stå kostnaden för rivning och avfuktning (samt elkostnaden härför) och eventuellt rikta anspråk mot grannen till dig om vårdslöshet kan styrkas. Föreningen är visserligen tvungen att avlägsna ytskikten i din lägenhet för att komma åt och reparera stommen, men det är inte en skada som orsakas genom vårdslöshet utan nödvändigt för att föreningen ska kunna fullgöra sitt yttre reparationsansvar.

  "
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.