Till senaste kommentaren

Vilka dokument skall bifogas vid beställande av energideklaration?

Vilka dokument skall finnas tillgängliga vid framställande/beställning av energideklaration då jag beställer en energideklaration via hemsidan (https://www.sbc.se/energideklaration/ ) ?

Kommentarer

 • För genomförande av uppdraget förutsätts för samtliga byggnader som omfattas av uppdraget att beställande BRF ger energideklaranten tillgång till:
  • 1 års energistatistik omfattande bl a
   • Fastighetsel
   • Fjärrvärme
   • Kallvattenvolym
  • Planritning i PDF per berörd byggnad
  • OVK-protokoll samt resultat av radonmätning (om utfört)
  • Tidigare energideklaration samt gällande underhållsplan (om tidigare framtaget)
  • Kontaktperson som visar runt i berörd byggnad samt minst en lägenhet
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.