Till senaste kommentaren

Vilket ansvar har styrelsen för brandskyddet?

SBC kundtjänst
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Lagen är helt tydlig vad gäller ansvaret för brandsäkerheten i fastigheter. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att arbeta systematiskt för att undvika att brand uppstår och en bostadsrättsförening är alltid fastighetsägare. Ett stort ansvar som inte alltid är så lätt att leva upp till. Ett tryggt och enkelt sätt är att i föreningen bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Lagen vi hänvisar till i detta fall är Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och gäller den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där.


  SBC Kundtjänst
 • Hej!

  Gäller inte ansvaret både fastighetsägare och nyttjanderättshavare (alltså medlemmarna)?
  Bästa svaret
 • Ansvaret för huset, lägenheterna och marken ligger på föreningen, i den mån ansvaret inte vilar på medlemmen enligt stadgarna. I stadgarna kan t.ex. föreskrivas att det åligger medlemmen att se till att det finns brandvarnare som fungerar i lägenheterna.

  När det gäller bostadshyresgäster svarar föreningen i egenskap av hyresvärd också för brandskyddet. Vad beträffar lokalhyresgäster finns det en större avtalsfrihet, men det förutsätter att man avtalar särskilt med lokalhyresgästen om en ansvarsfördelning. Det är en god idé att ta hjälp av en jurist dels för att utforma stadgarna på lämpligt sätt och dels i fråga om regleringen i lokalhyresavtal.


  SBC Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.