Till senaste kommentaren

Flytt av förråd från vind till källare

Hej,

Vi är i färd med att inreda vinden i vår brf och kommer i samband med detta skapa förrådsutrymmen i källaren istället för de som nu finns på vinden. I samband med detta har frågan om att låta medlemmarna få ett nytt förråd som är i samma storlek relativt till det man tidigare haft på vinden uppkommit.

Jag undrar vilka regler som gäller när förråd flyttas på detta sätt, vilken rätt ger det medlemmarna att få behålla sin förrådsstorlek respektive frihet för styrelsen att fördela förråden (även om fördelningen inte regleras i våra stadgar idag)? Som jag ser det är förrådsstorleken en faktor vid köp av lägenhet och att drastiskt förändra denna innebär en tydlig försämring för de boende som får betydligt mindre förråd.

Hittills har inte förråden varit fördelade efter lägenhetsstorlek (snarare inverterat med argumentet att små lägenheter kan behöva mer plats eftersom det finns mindre förvaringsutrymme i lägenheten), men nu vill styrelsen fördela förråden efter lägenhetsstorlek utan hänsyn till tidigare förrådsyta.

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej, tack för din fråga!

  Vid flytt av förråd pga. en om- eller tillbyggnad krävs det stämmobeslut och att de särskilda reglerna om majoritetskrav, samtycke och eventuellt godkännande från hyresnämnden följs
  enligt 9 kap. 16 § bostadsrättslagen.

  Samtycke krävs från alla de medlemmar som berörs av förändringen och skulle de motsätta sig beslutet på stämman krävs hyresnämndens godkännande där nejsägarna agerar som motparter till föreningen.

  Det är föreningen som ska ansöka om godkännande hos nämnden. Om en lägenhet förändras till det sämre kan en medlem kräva ersättning, ytterst i Mark- och miljödomstolen, av föreningen för inskränkningen av förrådsytan.

  Bäst är att konsultera en jurist i samband med ett projekt av den här storleken, så att inte stämmobeslutet blir ogiltigt och föreningen hamnar i onödiga och kostsamma tvister med berörda medlemmar.

  Önskar dig en bra dag!
  SBC Kundtjänst
 • Hej och tack för ditt svar,

  Har ni möjlighet att hänvisa till tidigare fall eller praxis för den rätt till ersättning för inskränkning i förrådsutrymmet som du refererar till? Precisera också gärna på vilket sätt stämmobeslutet kan förklaras ogiltigt i sådana här fall?

  Mvh
  Jonas
 • Hej Jonas!

  Enligt 9:16 bostadsrättslagen krävs beslut på stämma för giltighet av beslut rörande om- eller tillbyggnad som innebär att någon lägenhet förändras. Följs inte formalian är stämmobeslutet ogiltigt.

  Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till på ett formellt riktigt sätt eller om innehållet strider mot bostadsrättslagen eller stadgarna kan en bostadsrättshavare föra talan vid tingsrätt mot föreningen och yrka att beslutet ska upphävas eller ändras. Talan ska som huvudregel väckas inom tre månader från beslutets dag, men i vissa fall kan talan väckas senare (s k nullitetsfall) I ett HD-avgörande från 1996 (NJA 1996 s. 679) ansågs ett beslut om ombyggnad enligt 9:16 bostadsrättslagen som en nullitetstalan.

  En jurist på SBC kan närmare konsulteras gällande ett konkret, aktuellt fall angående tillgänglig praxis för ett mer preciserat svar.

  Ha det så bra!
  SBC Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.